Ιπποθεραπεία και αυτισμός

Όπως είναι γνωστό, η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό έχει ως στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας, την βελτίωση των γνωστικοαντιληπτικών  δεξιοτήτων, τον έλεγχο της ακατάλληλης συμπεριφοράς και τη μείωση της γνωστικής σύγχυσης και του άγχους που προέρχονται από τις δυσκολίες τους στην επεξεργασία των ερεθισμάτων που προέρχονται από το περιβάλλον.

Η ομάδα μας πραγματοποιεί εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης μέσα από το πυραμιδικό σύστημα εκπαίδευσης Hi.K.E.R.  σε παιδιά και εφήβους  που ανήκουν στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται μέσα από ένα δομημένο πλαίσιο εκπαίδευσης και εστιάζεται στην βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων του παιδιού. Τα παιδιά δηλαδή, δουλεύουν σε ένα υψηλά δομημένο περιβάλλον που περιλαμβάνει, την φυσική οργάνωση ενός πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος, καθαρά σχεδιασμένες περιοχές δράσης και δομημένα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία βασίζονται σε φυσικές εικόνες και ποικίλες στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες.

Έτσι, οι κυριότεροι θεραπευτικοί στόχοι που τίθενται για το παιδί κατά το πρόγραμμα ιπποθεραπείας είναι:

  • Αύξηση της ισορροπίας και μείωση της υπερευαίσθησιας σε ιδιοδεκτικά και αιθουσαία ερεθίσματα.
  • Μείωση της διάσπασης προσοχής, και αύξηση της βλεμματικής επαφής και  του οπτικοκινητικού συντονισμού.
  • Αύξηση των γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων.
  • Βελτίωση του κινητικού σχεδιασμού
  • Προώθηση ομιλίας και  ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Ενίσχυση της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης.

Νίκος Πολύζος  Φ/Θ, Bobath – NDT, Senior Hi.K.E.R. instructor,

Προϊστάμενος Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.

Κοινοποίηση σελίδας