Τι είναι ο Ειδικός Ιπποθεραπείας (Hi.K.E.R. Hippotherapy Specialist) και τι ο Εκπαιδευτής Θεραπευτικής Ιππασίας (Hi.K.E.R. Therapeutic Riding Instructor) ?

Ο Ειδικός Ιπποθεραπείας (Hi.K.E.R. Hippotherapy Specialist) σύμφωνα με την προσέγγιση Hi.K.E.R.  είναιο θεραπευτής ο οποίος έχει διδαχτεί  την βασική εκπαίδευση της προσέγγισης και μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται  σε ομάδα ιπποθεραπείας.  Κάτω από την φιλοσοφία ότι ιπποθεραπεία είναι η μεταφορά μιας φυσικοθεραπευτικής ή εργοθεραπευτικής ή λογοθεραπευτικής συνεδρίας από την αίθουσα στον ιππικό στίβο, Hi.K.E.R.  Ειδικοί Ιπποθεραπείας μπορούν να γίνουν μόνο οι φυσικοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές  και  οι λογοθεραπευτές.

Παρόμοια, ο Εκπαιδευτής Θεραπευτικής Ιππασίας(Hi.K.E.R. Therapeutic  Riding  Instructor) σύμφωνα με την προσέγγιση Hi.K.E.R.  είναι  ο θεραπευτής ο οποίος έχει διδαχτεί  την βασική εκπαίδευση της προσέγγισης και μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε ομάδα θεραπευτικής ιππασίας.  Hi.K.E.R. Therapeutic  Riding  Instructorsμπορούν να γίνουν οι ειδικοί παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι, οι γυμναστές ειδικής αγωγής, κ.α.).

Κοινοποίηση σελίδας