Ο Πανελλήνιος Σύλλογος  Ιπποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας (ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.)

      Ο ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. είναι το επίσημο συλλογικό και συνδικαλιστικό όργανο των ειδικών ιπποθεραπείας ή ιπποθεραπευτών και των εκπαιδευτών θεραπευτικής ιππασίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2009 από μια ομάδα επιστημόνων του χώρου της υγείας (Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές) με  σκοπό την παροχή εκπαίδευσης ή πιστοποίησης των επιστημόνων της αποκατάστασης που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την θεραπευτική ιππασία ή την ιπποθεραπεία. 

     Πεποίθηση των ιδρυτών του συλλόγου είναι ότι:  η θεραπευτική ιππασία ή  η ιπποθεραπεία, μόνο εάν προσεγγιστεί με συνεπή και επιστημονικό τρόπο, μπορεί να γίνει μια δομημένη θεραπεία, με δικά της θεραπευτικά πρωτόκολλα και διακριτό το ρόλο του θεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης, μεγιστοποιώντας τα οφέλη από αυτή, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς.

 Σκοποί ίδρυσης του ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι είναι:

   α) Η διάδοση, ανάπτυξη και προώθηση της Ιπποθεραπείας και Θεραπευτικής Ιππασίας,  τόσο  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β)  Η συνεργασία όλων των επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με την αποκατάσταση, για την καλύτερη και συστηματικότερη καταγραφή και  αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

γ) Η εκπροσώπηση των απασχολουμένων στην Ελλάδα με την Ιπποθεραπεία και τη Θεραπευτική Ιππασία σε ημεδαπά και διεθνή fora.

δ) Η διεξαγωγή ερευνών και εργασιών γύρω από το θέμα της Ιπποθεραπείας και Θεραπευτικής Ιππασίας.

ε) Η ενημέρωση του κοινού για το τι ακριβώς είναι η Ιπποθεραπεία και η Θεραπευτική Ιππασία, πως πρέπει να εφαρμόζεται και από ποιους.

στ) Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων εμπλεκομένων με το χώρο και η δημιουργία της απαραίτητης επιστημονικής υποδομής στην Ελλάδα για τη σωστή ανάπτυξη της Ιπποθεραπείας και της Θεραπευτικής Ιππασίας.

ζ) Η θέσπιση των ελαχίστων κριτηρίων και κανόνων ασφαλείας που κρίνονται παγκοσμίως απαραίτητοι για τη δημιουργία Κέντρων Ιπποθεραπείας και Θεραπευτικής Ιππασίας και της απόδοσης της ιδιότητας του Ιπποθεραπευτού και του Εκπαιδευτού Θεραπευτικής Ιππασίας.

η) Η δημιουργία Σχολών Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας.

Μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. μπορούν να γίνουν μόνο οι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο απόφοιτοι  των  σχολών επαγγελμάτων υγείας, που σχετίζονται με την αποκατάσταση παιδιών με νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές (Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Ειδικούς Παιδαγωγοί, Ψυχίατροι, Γυμναστές Ειδικής Αγωγής κ.α.

Κοινοποίηση σελίδας